Jatkuvasti kehittyvää energiantuotantoa

Tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä. Tuotamme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä pääasiassa Helsingissä sijaitsevissa tuotantolaitoksissamme. Kehitämme jatkuvasti tehokkaampia tapoja tuottaa, varastoida ja kierrättää energiaa.

Card image
Energiantuotanto

Energiatulevaisuus

Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.
Card image
Energiantuotanto

Energiantuotanto

Tuotamme energiaa tehokkaasti yhteistuotannolla ja tasaamme tuotantoa lämpö- ja jäähdytysakuilla. Aurinkosähköä tuotamme omissa voimaloissamme.
Card image
Energiantuotanto

Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!
Card image
Energiantuotanto

Energian alkuperä

Katso, mistä energiamme on peräisin.
Card image
Energiantuotanto

Energian ominaispäästöt

Ilmoitamme tuotettua energiayksikköä kohden aiheutuneet päästöt.
Card image
Energiantuotanto

Energialähteet

Käytämme energialähteinä kivihiiltä, maakaasua, ydinvoimaa, vesivoimaa, hukkalämpöä, merivedettä, puupellettejä, biokaasua, polttoöljyä sekä tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa.
Card image
Kehityshankkeet

Projektiuutiset

Uutisia uusien innovaatioiden käyttöönotosta.
Card image
Kehityshankkeet

Suvilahden aurinkovoimala ja sähkövarasto

Vastaa visaan ja tutki miten aurinkosähköä hyödynnetään meillä ja muualla Euroopassa
Card image
Kehityshankkeet

Case: Sakarinmäen koulu

Uusiutuvan energian pilottikoulussa oppilaat seuraavat energiankulutusta ja uusituvan energian tuotantoa reaaliajassa.
Card image
Kehityshankkeet

Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.