Energiantuotanto

Energian ominaispäästöt

Ominaispäästö eli päästökerroin kuvaa myytyä energiayksikköä kohdin aiheutunutta päästömäärää.

Helenin myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt:

  • Sähkö: 139 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1.08 mg/kWh vuonna 2019 
  • Lämpö: 198 g/kWh vuonna 2019* (aiemmalla laskentatavalla 134 g/kWh)
  • Jäähdytys: 18 g/kWh vuonna 2019

Kaukolämmön ja jäähdytyksen päästötiedot päivitetään vuosittain maaliskuussa ja sähkön tiedot heinäkuussa.

Katso lämmön tuotekohtaiset tiedot kaukolämmön ja uusiutuvan kaukolämmön sivuilta.

Sähkön tuotekohtaiset tiedot löydät sähkötuotteiden sivuilta. Uusiutuvan energian alkuperäsertifikaatit ja muut erillistuotteet vaikuttavat tuotekohtaisiin ominaispäästöihin.

Hiilidioksidin ominaispäästöt

Vuosi Lämpö (g/kWh) Sähkö (g/kWh) Jäähdytys (g/kWh)
2019** 198 139 18
2018 158 191 72
2017 172  191  61
2016 163  198  68
2015 92 191  62
2014 96 216  68
2013 108 217  59
2012* 107 209  62
2011 98 83  -
2010 113 128  -
2009 96 126  -
2008* 53 103  -
2007 111 260  -
2006 138 260  -
2005 82 222  -

Laskentaperiaatteet

Ominaispäästöt on laskettu asiakkaalle myytyä energiamäärää kohti eli laskennassa on huomioitu tuotannon ja siirron häviöt.

Sähkön ominaispäästöt perustuvat pörssistä hankitun sähkön osalta Energiaviraston laskelmaan, joka ottaa huomioon erikseen myydyt alkuperävarmennetut uusiutuvat energialähteet kaksoislaskennan välttämiseksi.

*Vuosien varrella sähkön ominaispäästön laskentaperiaatteet ovat muuttuneet hankintarakenteen ja lainsäädännön muutosten myötä. Vuosina 2005-2007 myydyn sähkön ominaispäästö laskettiin Helenin tuotantorakenteen mukaisesti ja vuosina 2008-2011 Suomen tuotantorakenteen mukaisesti. Vuodesta 2012 eteenpäin myydyn sähkön ominaispäästö on laskettu pörssisähkön jäännösjakauman ja oman erillishankinnan perusteella.

**Lämmön ja jäähdytyksen ominaispäästölaskenta perustui primäärienergiamenetelmään (SFS-EN-15316-4-5) vuosina 2005 - 2018. Vuodesta 2019 alkaen hyödynjakomenetelmään lämmön osalta. Lisätietoa blogipostauksesta

Jaa: