Elprodukter och priser

Tidsel och Säsongsel

Våra tillsvidareavtal Tidsel och Säsongsel är till för dig som har elvärme. 

MÄTNINGSSÄTTET BASERAR SIG PÅ TIDSINDELNING

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagelpriset gäller alla dagar kl. 7-22. Nattelpriset gäller kl. 22-7.

Säsongsel är avsedd för dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen vintervardag/övrig tid. Vinterdagsenergi priset gäller fr.o.m. 1.11. t.o.m. 31.3. må-lö kl. 7-22. Under övriga tider gäller priset för övriga tider.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. I båda avtalen får du i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för bostäder som har elvärme, ofta också för jordvärmeobjekt.

URSPRUNGET FÖR TIDS- OCH SÄSONGSEL

Ursprunget för Tids- och Säsongsel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Tids- och Säsongsel är 249 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,42 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 43
Kärnkraft 51
Förnybara 5
Dela: