Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i händelse av elolyckor.

Sävel Plus och Sävel Mobile

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Läs mer om Sävel-tjänsen

Elolycksfallförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Läs mer om försäkringen

Sähkön asiakasedut

För mer information


Sävel-rapporteringingservice

Sävel-rapporteringservice är en kostnadsfri service som gör get möjligt för dig att planera och observera din energianvändning.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.

Dela: