• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i händelse av elolyckor.

Sävel Plus och Sävel Mobile

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Läs mer om Sävel-tjänsen

Elolycksfallförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Läs mer om försäkringen

Sähkön asiakasedut

Dela: