Elprodukter för små företag

Tidsel

Tidsel är ett klokt val när företaget har elvärme i sina lokaler eller har högre förbrukning kvällar och nätter. 

För vem?

När ditt företag har elvärme i sina lokaler eller har högre förbrukning kvällar och nätter. Huvudsäkringens storlek kan vara högst 3 x 80 A och årsförbrukningen under 100 000 kWh.

Tidselavtalet är i kraft tills vidare.

Hur bildas priset?

Priset på Tidsel följer marknadspriset och kan stiga eller sjunka under avtalsperioden när marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid i god tid om eventuella prisändringar.

Vilka tider dag- resp. nattpriset gäller bestäms enligt företagets egen lokala tidsfördelning. I Helsingfors gäller dagpriset vardagar från måndag till fredag kl. 7–20 och nattpriset övriga tider. Valborgsmässoafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton följs nattprissättning.

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 249 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,42 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 43
Kärnkraft 51
Förnybara 5
Dela: