Fjärrvärme för företag

Nya byggnader

I värmeavtalet ingår anslutning av fastigheten till fjärrvärmenätet samt värmeleverans enligt gällande prislista. Vi lämnar offert när vi har kontrollerat uppgifterna om din fastighet.

  1. Kontakta oss för att utreda anslutningsmöjligheterna.

  2. Sänd uppgifter om fastigheten med formuläret.

  3. Be att få ett utlåtande om godkännande för bygglovsansökan. För att komma överens om var fastighetens värmemätningspunkt ska placeras behöver vi arkitektritningar som lämnats in på behörigt sätt. Utlåtandet om godkännande fogas till bygglovsansökan.

  4. Fastighetens ägare ser till att VVS-ritningarna lämnas in. Det avtalade vattenflödet bestäms eller preciseras på basis av VVS-ritningarna. 

  5. Vi lämnar offert när vi fått allt det ovan nämnda: uppgifter om fastighetens storlek och kontaktuppgifter, arkitektritningar och VVS-ritningar.

  6. Be om offert på installation av utrustningen från en värmeentreprenör som godkänts av fjärrvärmeförsäljningen. Andra entreprenörer har inte tillstånd att utföra fjärrvärmearbeten i Helsingforsområdet.

  7. Helsingfors Energis planerare, arbetsövervakare och den byggplatsansvariga kommer överens om anslutningsledningens exakta sträckning och tidsplanen för byggandet av den.

  8. Kunden ansvarar för markbyggnadsarbetena. Vi skickar värmeavtalet för undertecknande cirka en månad före anslutningen.

Dela: