Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Kundtjänst till husbolag

Vi betjänar i alla frågor berörande användning och produktion av energi i husbolag.

Card image
Ta kontakt

Ta kontakt

Card image
Tjänster för husbolag

Till bostadsbolag

Ta kontakt med vår energirådgivning så kartlägger vi de viktigaste åtgärderna för att effektivisera energianvändningen och sänka fastighetskostnaderna i ditt bostadsbolag i olika skeden av fastighetens livscykel.