Tjänster för husbolag

Ta kontakt med vår energirådgivning så kartlägger vi de viktigaste åtgärderna för att effektivisera energianvändningen och sänka fastighetskostnaderna i ditt husbolag i olika skeden av fastighetens livscykel.

Sanering

 • Efter projekt som förbättrat energieffektiviteten lönar det sig att låta kontrollera det avtalade vattenflödet, så att åtgärderna märks i fjärrvärmekostnaderna.

 • I samband med stambyte är det bra att förbereda för fjärrkyla. Det är en åtgärd som inte kostar mycket, även om man skulle vilja vänta med att installera fjärrkyla.

 • I fjärrvärmda fastigheter är vattenburen golvvärme det energieffektivaste alternativet.

Taloyhtiön saneeraus

Energiankäytön seuranta

Uppföljning av energianvändingen

Genom att utnyttja vår energiuppföljningstjänst får du en överblick av

 • hur kostnaderna och förbrukningen av el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklats i fastigheten

 • hur energieffektivitetsåtgärderna inverkat och hur fastighetens uppvärmningssystem fungerar

Läs mer och logga in

UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER

 • Fjärrvärme är det mest bekymmersfria sättet att värma upp en stadsfastighet. Fjärrvärmen ger inte bara pålitlig värme inomhus utan kan också användas för att hålla gång- och körvägar, gårdsdäck och körramper isfria.

 • I samband med reparationsprojekt är det alltid befogat att inreglera radiatornätet och kontrollera värmeanläggningarnas inställningar.

 • Kontrollera genast efter sommaren att de elektriska värmeelementen i fastigheten är i skick.

Ta kontakt

energiatori(at)helen.fi
tfn 09 617 8080

Kaukolämpö taloyhtiöön

Kaukolämpölaitteiden huolto

FJÄRRVÄRMEUTRUSTNING

 • Utrustningen håller 20–30 år, senast när den är 20 år gammal är det bra att ta in förnyande av utrustningen i långtidsplanen.

 • Kostnaderna för att förnya utrustningen är cirka 10 000–20 000 euro, hos oss får du kostnadsfri dimensionering av utrustningen.

FASTIGHETSEL

 • Vi har flera olika avtal som lämpar sig för bostadsbolag.

 • Som vår kund kan du lita på att ert bostadsbolag betalar ett elpris som är förmånligt och stabilt på lång sikt.

 • Vi hjälper dig med alla frågor som rör ert bostadsbolags elavtal och elanvändning.

Ta kontakt

asiakaspalvelu@helen.fi
tfn 09 617 8080

Sähköä taloyhtiöille

Aurinkopaneelit taloyhtiöön

SOLPANELER

 • Din fastighet kan producera en del av sin el med solpaneler. Då gör fastigheten en insats för miljön samtidigt som fastighetens värde stiger. Vi köper överskottselen till marknadspris.

 • Vi har också en solpanelslösning för enskilda aktieägare i bostadsbolag.

 • Läs också mer om vårt solkraftverk där man kan boka en egen panel.

ELBILAR

 • Helens offentliga laddningsstationer är en del av det gemensamma laddningsnätverket Virtapiste. Du kan också köpa en egen laddningsstation till din fastighet. Vi säljer laddningsstationer för fastigheter.

Läs mer

Sähköautojen latauspiste taloyhtiöön

Dela: