Kyla till husbolag

Helens kyla är ett effektivt, pålitligt ock miljövänligt sätt att att kyla ner höghuslägenheter i Helsingfors.

Det bästa sättet att kyla ner lägenheter i Helsingfors

Fjärrkyla är hållbart byggande på både kort och lång sikt

  • höjer boendekomforten
  • höjer bostädernas återförsäljningsvärde
  • produceras miljövänligt och energieffektivt

Fjärrkyla kan installeras i gamla och nya fastigheter i Helsingfors innerstad. I gamla husbolag är det klokt att installera fjärrkyla i samband med stora reparationer, till exempel stambyte.

Det är särskilt kostnadseffektivt att installera fjärrkyla i samband med stambyte. Arbetet medför då inga extra olägenheter för de boende.

För mer information


Anslutning

Läs om anslutning till fjärrkyla steg för steg.

Dela: