• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Laddning av elbilar

Trafiken övergår till eldrift och detsamma gäller bilplatserna. Vi erbjuder bostadsbolag en enkel och trygg lösning för laddning av elbilar.

 

Begär offert

Trygga och lättanvända laddstationer för bostadsbolag

Marknadens smartaste

Smarta laddstationer gör det möjligt att bekvämt fakturera kunden direkt enligt användning. Våra laddstationer har smart lastutjämning, vilket stöder omfattande laddningssystem och laddningshelheter som kan utvidgas i framtiden.

Garanterad säkerhet

Våra laddningslösningar uppfyller de nationella elsäkerhetskraven. Vi erbjuder en lämplig lösning som inte överstiger fastighetens kapacitet.

Kom i gång utan stora investeringar

Vi erbjuder bostadsbolag en laddningslösning som är möjlig att bygga inom ramen för förbrukningsplatsens kapacitet. I många fastigheter är det möjligt att installera en laddningslösning utan initiala kostnader. Med hjälp av en distansgranskning kan du bekvämt utreda om fastigheten har kapacitet för installation av laddstationer för elbilar.

Anskaffning av laddstation till bostadsbolag

Kartläggning

Genom en distansgranskning utreder vi om fastigheten har beredskap för installation av laddstationer för elbilar.

Beställning av laddstation

Bostadsbolaget gör beställningen utifrån de uppgifter som erhållits vid kartläggningen.

Installation och ibruktagande

Vi installerar och tar i bruk laddstationerna tryggt och i överensstämmelse med kraven.

Laddning av elbilar

När laddstationen har installerats fakturerar tjänsten direkt den som laddat elbilen – inget extra besvär för bostadsbolaget eller disponenten.

Begär offert

Dela: