• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Ta kontakt

Samtalspriser och öppethållningstider

Samtal priser

Du kan ringa till oss till priset av ett lokalnäts- eller mobiltelefonsamtal.

Samtal till Helen Ab:s telefontjänst spelas in och sparas i telefontjänstsystemet.

Öppethållningstider

  • Hushållets ock Företagets kundtjänst 09 617 8080 vardagar klockan 8–18
  • 24/7-flyttelefonen 09 617 8020 dygnet runt.
  • Kundtjänst i Elhuset (Energiatorget) vardagar klockan 8–16
  • Koncernens telefonnummer 09 6171 vardagar klockan 8–16.
Dela: