Fjärrkyla till hela Helsingfors

Moderna byggnader behöver både värme och kyla. Vi levererar energieffektiv och miljövänlig kyla till bostäder och affärslokaler i hela Helsingfors. Fjärrkyla är en bekymmersfri, ljudlös och driftsäker lösning som ökar trivseln och boendekomforten.

Card image
Hushållen och företagen

Fjärrkyla

Fjärrkyla är världens coolaste sätt att höja boendekomforten.
Card image
Hushållen och företagen

Anslutning

Läs om anslutning till fjärrkyla steg för steg.
Card image
Hushållen och företagen

Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon eller e-post eller använd kontaktformuläret.
Card image
Nuvarande kunder

För kunder

Uppföljning av energianvändingen och tilläggstjänster.
Card image
Nuvarande kunder

Ändringsarbeten

Beställ ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna och mätcentralen.