• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Energiproduktion

Energins ursprung

Ursprunget av el

2019

Energiamuoto %
Förnybara 37
Fossila 24
Kärnkraft 39

Av den sålda elen 34 % såldes som förnybara separata produkter och 10 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2018

Energiamuoto %
Förnybara 36
Fossila 30
Kärnkraft 34

Av den sålda elen 31 % såldes som förnybara separata produkter och 3 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2018

Energikälla %
Olja 1
Naturgas 35
Bio 3
Kol 53
Värmepumpen 8

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

2017

Energikälla %
Olja 1
Naturgas 28
Bio 2
Kol 61
Värmepumpen 8

Ursprunget av fjärrkyla

2018

Energiform %

Värmepumpar

84

Absorbtion

8

Kompressorer

7
Havsvatten 1

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2017

Energiform %

Absorbtion

6
Havsvatten 4

Värmepumpar

90
Dela: