Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Hållbarhet

Energi är en livsnödvändig del av ett fungerande samhälle. Helen levererar el, värme och kyla samt energirelaterade tjänster till sina kunder varje dag på året. Vi vill säkerställa att vi är marknadens mest kundfokuserade energibolag och gör den nya energierans möjligheter tillgängliga för var och en. Vi tar fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning.

Card image
Hållbarhet på Helen

Hållbarhet

Läs mer om vår hållbara verksamhet.
Card image
Aktuellt

Nyheter om miljö