Hållbarhet på Helen

Hållbarhet

Vi arbetar bland människor. Vi tar fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och påverkar hela samhället.

Vastuullisuus Helenissä

Hållbarhetsledning

Vårt mål är att vara marknadens mest hållbara aktör. Därför tar vi fram nya och ännu hållbarare energilösningar för våra kunder. Förutom av strategin och värderingarna styrs vårt hållbarhetsarbete framför allt av vår hållbarhetspolicy och våra etiska verksamhetsprinciper.

Miljömässig hållbarhet

Att minska miljöpåverkan är en viktig del av vår verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att energisystemet ska vara klimatneutralt. Vårt mål fram till 2025 är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent från 1990 års nivå, öka andelen förnybar energi till 25 procent och halvera användningen av stenkol.

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Social hållbarhet

Vår verksamhet påverkar och intresserar många människor. Värme och el gör det möjligt att leva i kalla Norden, men kraftverken förändrar landskapet, energinäten som löper kors och tvärs genom staden måste underhållas och repareras, och bränsle måste transporteras. Vi sysselsätter direkt över 900 personer. Vi vill skapa och upprätthålla en öppen dialog med våra intressentgrupper.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder, för samhället och för vår ägare Helsingfors stad. Vi ökar de nuvarande huvudprodukternas marknadsandel och ökar försäljningen av nya energilösningar och energitjänster. Vi effektiviserar vår verksamhet för att säkerställa våra tjänsters konkurrenskraft och kontinuiteten i vår verksamhet.

Talous

Väsentliga hållbarhetsteman

Vi valde ut de hållbarhetsteman som var viktigast för Helen under 2018. Valet baserar sig på respektive temas miljö- och samhällspåverkan samt intressentgruppernas önskemål och förväntningar.

 

Tema Mål  Läget 2018
Klimatneutral energi  Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem.  Andelen förnybar energi som vi producerade var 12 procent medan andelen utsläppsfri produktion var 22 procent. Vårt nya pelletsvärmeverk och vår nya värmepumpsanläggning färdigställdes.
Energins ursprung och hållbarhet Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar och dess miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi fokuserade särskilt på träpelletsens ursprung och hållbarhet samt på att utveckla anskaffningen. Vi satte som mål att anskaffningen av biomassa ska vara hållbar till 100 procent.
Klimatneutrala produkter och tjänster Vi tar fram produkter och tjänster som svarar på kundernas behov och stöder klimatneutralitet.

Vi lanserade en smart fjärrvärmecentral, tjänsten öppen fjärrvärme samt ett producentpaket som kombinerar solpaneler med ett ellager.

Dela: