För studerande

Ett företag för framtidens experter

Vi vill fortlöpande erbjuda ungdomar möjligheter att öka sin kompetens och utveckla sina färdigheter. På vårt väl ansedda energiföretag får du jobba med intressanta saker och vara med och påverka framtiden. Vi tillämpar den främsta tekniken och teknologin i all vår verksamhet.

Vi är med på olika läroanstalters rekryteringsmässor och träffar också studerande i samband med olika aktiviteter, vid företagsbesök och på Energitorget i Elhuset.

Sommarjobb 2019

Ansökningstiden för sommarjobb är 28.1.–24.2.2019.