Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Solenergi från Helen

Visste du att den totala årsproduktionen av solenergi är ungefär lika stor i södra Finland som i norra Tyskland? Utnyttja solenergi genom att beställa solpaneler till ditt egnahemshus, fritidshus eller till företagets tak. Du kan också bli solelproducent genom att boka en solpanel i Stensböle, Söderviks eller Mässcentrum kraftverk.

Card image
Solpanel till ditt hem

Producera en stor del av din el själv med solpaneler

Vi erbjuder solpanelspaket till hem, bostadsbolag och företag som nyckelfärdig leverans.
Card image
Solpanel till ditt hem

Leverans av paketen

Hos oss får du hjälp med att köpa ett eget solelsystem samt ett panelpaket som passar dina behov jämte installation.
Card image
Solpanel till ditt hem

Försäljning av överskottet

Teckna avtal med oss om försäljning av överskottselen.