Solpanel till ditt hem

El som du producerar med egna solpaneler är förnybar, gratis och ren energi. Tack vare våra långa sommardagar är produktionen av solkraft lika effektiv i Finland som i norra Tyskland och Danmark. Läs mer om våra panelpaket och kontakta oss!

Förnybar energi från ditt eget tak med hjälp av solpaneler

Lämpliga paneler för alla tak

Solpaneler lämpar sig för både enfamiljshus, radhus och flervåningshus oavsett taktyp. Komponenterna i våra system är utvalda för finska förhållanden och fastsättningssystemen är anpassade för olika typer av tak. Vi skräddarsyr alltid solpanelspaketen efter kundens behov.

Självförsörjning med ny teknik

Solpaneler gör dig mer självförsörjande med hjälp av ren elproduktion. Den nya teknik vi erbjuder, till exempel ellager och styrtjänster, ger möjlighet att utveckla och bygga ut systemen i framtiden.

Solenergi är en lönsam investering

Solkraft förutspås bli en av de förmånligaste elproduktionsformerna inom de närmaste åren. Redan nu tjänar ett solkraftssystem in sig under garantitiden, när vi dimensionerar det enligt din faktiska elförbrukning. Det ökade intresset för solkraft gör att solpanelerna också höjer din bostads värde på bostadsmarknaden.

Aurinkopaneelit sopivat jokaiselle katolle.

Vad ingår i solpanelspaketet

Vi levererar paketen som nyckelfärdig lösning. I alla våra paket ingår:

 • planeringsarbete som beaktar din fastighet och dina önskemål
 • solpaneler
 • växelriktare
 • stativ, kablar samt övrig behövlig utrustning och fastsättningsanordningar
 • professionellt utförda installations- och kopplingsarbeten, inbegripet nödvändiga tillståndsansökningar
 • möjlighet att följa den egna produktionen via nätet och mobilen
 • hållbara garantier på solkraftssystemets komponenter
 • support under hela systemets livscykel

Vi köper din överskottsproduktion till spotpris, om du är vår elkund. Du kan ingå ett avtal om småskalig produktion.

Fem skäl att skaffa solpaneler från Helen

 1. Du får allt som behövs för att producera solenergi och bli mer självförsörjande från en och samma pålitliga leverantör nu och i framtiden.
 2. Vi dimensionerar sollösningen exakt enligt dina behov utifrån dina förbrukningsuppgifter. Vi erbjuder möjlighet att enkelt bygga ut systemet i framtiden med ett ellager eller en laddningsstation för elbilar.
 3. Vi har valt ut de bästa solpanelsleverantörerna för din räkning för att säkerställa komponenternas kvalitet och smidig service.
 4. Du har tillgång till våra experters support under hela solkraftssystemets livscykel.
 5. Vi har över hundra års erfarenhet av energibranschen och vår erfarenhet av solenergi är unik. Vi har byggt två stora solkraftverk i Helsingfors, anslutit Nordens största ellager till ett av dem och lanserat tjänsten Boka en egen solpanel. Vi bedriver fortlöpande forskning och utveckling.

 

Dela: