• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Förnybar fjärrvärme

Att välja förnybar fjärrvärme till ditt hem är ett enkelt sätt att minska ditt klimatavtryck mot en liten extra kostnad. Du kan beställa förnybar fjärrvärme vare sig du bor i flervånings- eller radhus, hyresbostad eller egen bostad.

Uppdatera till utsläppsfri uppvärmning

Vi tar i rask takt Finland mot en kolneutral framtid. Men vi klarar det inte ensamma. Varje finländares insats behövs.

Vi utvecklar kontinuerligt metoder så att vem som helst kan bidra till förändringen enkelt och förmånligt.

Förnybar fjärrvärme fungerar enligt logiken för cirkulär ekonomi: vi producerar Förnybar fjärrvärme av spillvärme från renat avloppsvatten i Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs.

Med hjälp av Förnybar fjärrvärme kan helsingforsarna värma sina bostäder utan utsläpp.

Beställ nu för 3,40 €/månad

Påverka positivt

Energivalen i hemmet hör till de viktigaste insatserna för klimatet, vid sidan om trafiken.

Du kan göra ett klimatvänligt val också när du väljer uppvärmning till ditt hem. Vi producerar förnybar fjärrvärme i Helsingfors av spillvärme från renat avloppsvatten.

Att övergå till förnybar fjärrvärme är nu lika enkelt som att byta elavtal: med bara några klick kan du beställa förnybar fjärrvärme.

Uusiutuva kaukolämpö on helppo tapa pienentää hiilijalanjälkeä.

Kan fås i hela Helsingfors

Cirka 95 % av Helsingfors stad värms med fjärrvärme, och omkring 600 000 helsingforsare bor i fjärrvärmda flervåningshus.

Det är alltså högst sannolikt att ditt hem värms med fjärrvärme, om du bor i innerstaden eller i ett flervåningshus var som helst i Helsingfors.

Om du kände igen ditt hem på beskrivningen, kan du ta steget och övergå till förnybar fjärrvärme!

Uppvärmningsformer i Helsingfors

Uppvärmningsform %
Fjärrvärme 95
Annat 5
Vi erbjuder förnybar fjärrvärme till ditt hem till priset Priset inkluderar moms 24 %. Avtalet är fortlöpande. 3,40 €/månad

Uppgifter om beställaren

Förnybar fjärrvärme till helsingforsarna ända sedan 2015

Ända sedan 2015 har vi ersatt vår värmeproduktion med förnybara energikällor enligt kundernas beställningar och önskemål.

Genom sitt val har våra kunder med förnybar fjärrvärme minskat koldioxidutsläppen i Helsingfors med 52 520 ton. Det motsvarar 24 000 bilars årliga utsläpp.

I en vanlig lägenhet, förminskar du dina koldioxidutsläppen med 1 100 kg om året med förnybar fjärrvärme. Det motsvarar 7 100 kilometer bilkörning.

Men det här är bara början.

Helen on tarjonnut uusiutuvaa kaukolämpöä koteihin vuodesta 2015.

Vanliga frågor om förnybar fjärrvärme

 Nedan hittar du svar på vanliga frågor om förnybar fjärrvärme.

När du beställer förnybar fjärrvärme producerar vi mot en fast månadsavgift fjärrvärme av spillvärme från renat avloppsvatten i en mängd som motsvarar din förbrukning.

Genom att välja förnybar fjärrvärme minskar du ditt klimatavtryck enkelt och förmånligt. Du får fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor för några euro extra per månad.

Vi producerar förnybar fjärrvärme med förnybara energikällor: Vår värmepumpsanläggning utnyttjar avloppsvatten från Viksbacka avloppsreningsverk för att producera fjärrvärme, och den el som används för detta är certifierad vattenel. Den förnybara fjärrvärmens specifika CO2-utsläpp är 0 g/kWh.

Avloppsvatten definieras som en förnybar energikälla enligt RED II-direktivet om förnybara energikällor som EU antog 2018, om värmepumpen är tillräckligt energieffektiv. Helens värmepumpar uppfyller villkoren enligt direktivet.

Så gott som alla flervåningshus i Helsingfors värms med fjärrvärme. Det är alltså mycket sannolikt att du är fjärrvärmekund om du bor i ett flervåningshus. Vill du ha säkert besked om saken kan du kontakta vår fjärrvärmekundtjänst på nummer 09 617 8014 eller via e-post kaukolampo@helen.fi.

Priset på förnybar fjärrvärme består av en tilläggsavgift som läggs på det normala fjärrvärmepriset. I produktpriset har man bl.a. beaktat produktionskostnaderna för förnybar energi, bränslekostnaderna för förnybara energikällor, kostnader för underhåll av produkten samt moms.

De som bor i enfamiljshus kan köpa förnybar fjärrvärme i en mängd som exakt baserar sig på den uppmätta förbrukningen. Enfamiljshus har en förbrukningsmätare enligt vilken fjärrvärmen faktureras. Kunder i enfamiljshus kan be att få en e-postoffert som baserar sig på den uppmätta fjärrvärmeförbrukningen.

Avtalsärenden

Du behöver inte göra någonting alls, eftersom värmeavtalet har ingåtts med bostadsaktiebolaget. Hushåll i flervånings- och radhus har inget eget fjärrvärmeavtal med Helen, utan betalar i samband med bolagsvederlaget eller hyran en fast summa för fjärrvärmen till det bostadsbolag i vars namn fjärrvärmeavtalet står. Med den här produkten bokar du en del av den förnybara värmeproduktionen för din egen räkning, och det påverkar inte Helens värmeavtal med bostadsaktiebolaget.

Du kan teckna ett separat avtal om förnybar fjärrvärme. Ditt nuvarande avtal förblir oförändrat.

När du flyttar ska du meddela vår kundtjänst om saken, så att vi kan uppdatera ditt avtal så det lämpar sig för din nya bostad. Om du flyttar bort från Helsingfors kan du säga upp ditt avtal.