• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Kundförmåner

Sävel-rapporteringingservice

Sävel Plus och Sävel Mobile

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Sävel Mobile är planerad för mobil enheter.

Det är bara elkunder som måste registrera sig. De uppgifter som behövs för registreringen finns på den senaste fakturan.

Logga in

Vill du använda samma inloggningskoder för att granska flera förbrukningsplatser?

Online-palvelu

Dela: