El för varje företag

Välj ett färdigt elavtal eller vi kan skräddarsyra en lämplig energihelhet för just ditt företag. Ett lämpligt elavtal tillåter at du kan fokusera på det viktigaste, ditt företagets mission.

Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.

Läs mer

Vattenkraft för företag


Bas el för företag


Vindkraft för företag


År el


Tidsel för företag


Effektel för företag


Spot el för företag

El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.

Läs mer

Fastprisavtal


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Elportföljer 


Ursprungsgarantier för förnybar energi 


Våra specialister

Kontakta våra specialister.

Flexibilitet för företag

Med Flexibilitet ditt företag kand få extrainkomster på att fungera som reserv. Se om ditt företag kan dra nytta av Flexibilitet.

Lue lisää