Solenergi för företag

Solenergiproduktion är utsläppsfri och lönsam. Du får de mest omfattande solenergilösningarna för ditt företag från oss.

Ta vara på solenergins fördelar

Fördelar med självförsörjning

 • Lokalt producerad solkraft är ofta billigare än el som köps från nätet
 • Ett solkraftverk med en samarbetsmodell som anpassats individuellt för ert företag, bl.a. ett kraftverk helt utan investeringar och uppbindning av resurser från kundens sida
 • Vi köper den el du inte uttnyttjar på börspris

Ett miljömedvetet val

 • Bli föregångare inom utnyttjande av nyskapande och rena energilösningar
 • Byggnadens behov av kylning minskar tack vare den solavskärmande effekten
 • Fastighetens elförbrukningsprofil förbättras
 • Produkter och tjänster som framställts med solenergi säljer bra

Helen - en pålitlig partner

 • Föregångare inom utnyttjande av solenergi
 • Teknikoberoende expert
 • Ert företags konsult ända från början av solenergiprojektet
 • Marknadens mest hållbara aktör, vilket är särskilt viktigt i projekt som spänner över flera decennier
 • Vi har redan byggt tiotals stora och små solkraftverk

Kontakta oss

Fråga oss om solenergilösningar

För mer information


Solkraftverk som tjänst – utan investeringar

Att skaffa ett solkraftverk som tjänst är ett enkelt steg mot hållbarare affärsverksamhet.


Eget solkraftverk

Ett eget solkraftverk är en investering som betalar sig många gånger om under sin livslängd.


Solenergi från Finlands största solkraftverk

Om det inte är möjligt att bygga ett solkraftverk på den egna fastigheten, kan företaget också bli användare av solenergi genom att reservera en andel i Helens solkraftverk.

Dela: