Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
mån-fre kl 8–17

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Kundservice

Små och medelstora företag
09 617 8080
Priserna på samtal och öppettider

Besöksadress (kundtjänst)
Elhuset, Kampgränden 2 / Malmbrinken 6, 3. våningen
mån–fre kl. 8–16

 

E-post

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Gammelstadens vattenkraftverk
Tavastvägen 163, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme anslutning Skicka e-post
09 617 8013
Fjärrvärme avtal Skicka e-post
09 617 8014
Fjärrvärme fakturering Skicka e-post
09 617 8001
Fjärrvärme apparater Skicka e-post
09 617 8012
Fjärrkyla försäljning och kontrakt Skicka e-post
09 617 8015
Fjärrkyla tekniska frågor Skicka e-post
09 617 8012
Byggarbetsplatser 09 617 3016

Helen Elnät Ab

Anslutningar Skicka e-post
09 617 8086

För mer information


Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.


Ge respons


Ändra ditt företags kontaktuppgifter

Dela: