Företagets kundservice

Välkommen till våra företagskunders servicesidor. Vi hjälper dig gärna med frågor som gäller ditt företags avtal och fakturering. Du kann kontakta oss online om du vill göra ett nytt elavtal eller uppsäga ett elavtal. 

  • Nya kontaktuppgifter
  • Förbrukningsuppgifter
Icon Icon Nya kontaktuppgifter

Ditt företags kontaktuppgifter

När ditt företags uppgifter ändras, vänligen låt oss veta ditt företags nya kontaktuppgifter.

Rapportera kontaktuppgifter

Muuttuneet yhteystiedot

Icon Icon Förbrukningsuppgifter

Beställning av förbruknings- och faktureringsuppgifter 

Vi överlåter förbrukningsuppgifter antingen direkt till den kund som nämns i avtalet eller till dennes representant. I oklara situationer tar vi kontakt vid behov, så vänligen ange nödvändiga kontaktuppgifter.

Rapporterna och fakturakopiorna är avgiftsbelagda och vi debiterar för dem enligt vår tjänsteprislista. Om uppgifterna ska skickas till någon annan än kunden behöver vi en fullmakt från kunden. Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill veta mera om våra rapporteringstjänster. Vi hjälper dig gärna.

Beställ förbruknings- och faktureringsuppgifter 

Dela: