Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Laddning av elbilar

När användningen av elbilar ökar är laddstationer ett bra lockbete för kunder och ett plus för anställda som har en elbil. Att möjliggöra användning av elbil är också ett klart ställningstagande för ekologisk trafik och ett tecken på att företaget ligger i framkant.

Card image
Laddning av elbilar för företag

Laddning av elbilar för företag

Sähköautoilun mahdollistaminen on myös selkeä kannanotto ekologisen liikkumisen puolesta ja merkki edelläkävijyydestä.